Certificat de situatii de urgenta (CSU) pentru agentii economici

MANA DE AJUTOR PE CARE STATUL ROMAN S-A HOTARAT SA O DEA AGENTILOR ECONOMICI

Avem de dus in aceasta perioada o lupta grea, chiar foarte grea. Este o lupta care se duce pe doua fronturi, acela cu virusul COVID-19, un virus care produce ravagii mari in intreaga lume, avem in acest moment un numar de 277 de cazuri confirmate pe teritoriul Romaniei, si lupta pe care o duc agentii economici cu efectele secundare generate de criza economica ce s-a declansat in aceasta perioada.

Declararea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16.03.2020, pe o perioada nedefinita, a impus luarea unor masuri de siguranta ce au avut un impact considerabil asupra unor domenii.

Guvernul a decis sa vina in ajutorul celor mai afectate sectoare ale economiei: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

Ajutorul consta in faptul ca operatorii economici din aceste domenii pot solicita statului eliberarea unui Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) care sa le permita sa obtina anumite facilitati, vorbim de faptul ca acestia:

Ø Pot sa beneficieze de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale;

Ø Pot sa foloseasca Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) în renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici;

Ø Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit si în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice;

Ø Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2;

Pentru obtinerea acestui certificat, operatorul trebuie sa acceseze platforma pusa la dispozitie de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) http://prevenire.gov.ro/, platformă care va conține o secțiune dedicată în acest scop, unde solicitantul va completa informații referitoare la:

– datele de identificare ale operatorului economic,

– datele de contact ale acestuia,

– motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență,

– justificarea nevoii acestuia, precum și date referitoare la situațiile financiare.

Totodata operatorul trebuie sa încărce pe platforma documente justificative pentru situațiile descrise, după cum urmează: (1) Certificatul Unic de Înregistrare, (2) CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal, (3) balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, (4) împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare, (5) o declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (modelul acestei declaratii il regasiti pe pe site-ul http://prevenire.gov.ro/ );

Daca exista situatii in care din documentele prezentate nu reiese aceasta diminuare cu minim 40% a incasarilor, insa operatorul se afla in dificultate financiara si acest lucru are legatura cu apariției situației de urgență, in acest caz operatorul va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens.

In vederea acordarii acestui Certificat se vor constitui Comisii de Analiză a cererilor de eliberare a CSU care vor realiza o verificare formală, de existență a documentelor încărcate de solicitant în cadrul platformei, vor genera CSU și îl vor transmite via email prin intermediul aplicației, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare!

Pentru operatorii economici care se regăsesc în situația in care documentele prezentate nu dovedesc diminuarea de 40% a incasarilor in aceasta perioada, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor verifica documentele furnizate și vor stabili existența situației de urgență, urmând a transmite solicitantului un răspuns privind acordarea CSU, într-un termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.

!!! Acordarea CSU se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, insa are valabilitate extinsa pe toata perioada anului in care a fost eliberat.