GUVERNUL A STABILIT NOI METODE DE AJUTORARE A AGENTILOR ECONOMICI IN CONTEXTUL ACTUAL AL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19

Sunt din ce in ce mai vizibile efectele produse de criza declansata de virusul COVID-19, aceasta afecteaza atat companiile mari cat mai ales micile afaceri de familie sau pe cele mijlocii. Este clar faptul ca toti operatorii economici au nevoie de o mana de ajutor pentru a ramane pe o linie de plutire si pentru a fi salvate de la un colaps ce poate avea efecte dezastruoase asupra economiei Romaniei.

Asadar, Guvernul Romaniei a decis sa lanseze un nou set de masuri ce cuprind inlesniri in ceea ce priveste plata obligatiilor fiscale, suspendarea executarilor silite ce au ca obiect recuperarea obligatiilor fiscale restante, s.a.m.d.

 

Aveti mai jos masurile adoptate sambata, 21.03.2020, in monitoarele oficiale 230 si 231 unde au fost publicate OUG 29 si OUG 30:

Printre principalele masuri adoptate se regasesc:

1. Se proroga oficial primul termenul pentru plata impozitelor si taxelor locale (cele pe cladiri, terenuri, masini etc.) de pe 31.03.2020, pe 30.06.2020.

2. Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a acestei ordonante (adica taxele, impozitele scadente acum pana pe 25 martie de exemplu) si neachitate pana la data incetarii aplicarii masurilor prevazute de aceasta ordonanta (adica neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență ) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala.

Asadar este necesar sa fie depuse declaratiile fiscale, insa nu se vor datora dobanzi si penalitati daca nu sunt platite la 25 martie.

3. Prin derogare de la prevederile art. 157.alin. (1) lit a) din Codul de procedura fiscala, obligatiile fiscale prevazute la punctul 2 de mai sus nu sunt considerate obligatii fiscale restante.

4. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Asadar, tertii popriti ar trebui sa ridice automat popririle daca acestea exista.

5. Pe durata starii de urgenta intreprinderile mici si mijlocii (definite astfel potrivit Legii 346/2004) care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile competente pe perioada starii de urgenta si care detin certificatul de situatii de urgenta(dati click pentru a vedea modul in care puteti obtine acest certificat) emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri beneficiaza de amanarea la plata a serviciilor de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

6. Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele mentionate la punctul 5. ,incheiate intre intreprinderile mici si mijlocii poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

7. Termenul pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real (cea care se depune de catre administrator la ONRC in 15 zile de la depunerea bilantului) se prelungeste cu 3 luni de la incetarea starii de urgenta si se suspenda pe perioada starii de urgenta.

8. Referitor la indemnizatia de 75% din salariul de baza platita de angajatori angajatului care sta acasa cu copilul, aceasta se acorda la cererea parintelui, cerere insotita de o declaratie a celuilalt parinte ca nu a solicitat el de la angajatorul sau acest lucru (e o declaratie tip, modelul se regaseste in monitorul oficial) si de copii dupa certificatele de nastere ale copiilor. Nu se plateste pe perioada vacantelor scolare. Se deconteaza de la stat doar indemnizatia neta pe care o primeste angajatul, contributiile si impozitul pe salarii se suporta de angajator pe cheltuiala sa.

9. Pentru angajatii fata de care s-a dispus sau se va dispune masura somajului tehnic (li se suspenda contractele de munca conform art. 52, alin. 1 lit. c) din Codul Muncii) angajatorii datoreaza o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza brut. Aceasta indemnizatie se poate recupera de la stat in functie de categoria din care face parte angajatorul astfel:

a. Angajatorii care intrerup total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritati (restaurante, baruri, saloane de infrumusetare, etc. – cele din Ordonanta Militara 1/2020) trebuie sa aiba certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei (dupa o procedura ce va fi stabilita ulterior) si acestia vor putea cere somajul tehnic pentru toti angajatii carora le-au aplicat aceasta masura.

b. Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei si nu au capacitatea financiara de a achita salariile angajatilor lor beneficiaza de decontarea somajului tehnic pentru cel mult 75% din angajatii care aveau contracte de munca active la data de 21.03.2020, si care vor intra in somaj tehnic in viitor. Criteriile dupa care se va face selectia celor 75% din angajati sunt neclare la momentul de fata, speram sa se revina cu lamuriri). In cazul acestor angajatori, cererea pentru decontarea indemnizatiei e insotita nu de certificatul de situatie de urgenta ci de o declaratie pe propria raspundere a administratorului din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere cu minim 25% fata de media incasarilor din perioada ian-feb 2020 si nu are capacitatea financiara de a plati toti salariatii (nu avem inca un format oficial al acestei declaratii, asteptam si aici lamuriri).

 

Pentru indemnizatia de somaj tehnic se datoreaza toate taxele la salarii mai putin contributia asiguratorie pentru munca 2.25% dar ele vor fi scadente si declarate la ANAF pana pe 25 luna urmatoare celei in care se incaseaza subventia pentru acesti angajati.