Noi reguli si restrictii intra in vigoare. Mai multe detalii in articol

In data de 07.11.2020, urmare a numărului mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19 raportate in ultima perioadă, s-a emis o noua Hotarâre de Guvern nr. 935/2020 care aduce modificări si completări la anexele nr. 2 si 3 din Hotărârea de Guvern nr. 856/2020, este vorba de hotărârea prin care se prelungeste starea de alerta instituită pe teritoriul României si se stabilesc măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Noile restrictii au intrat in vigoare incepand cu data de 09.11.2020 si constau in:

  1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, aceasta devine obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;
  2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
  3. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00—5,00, cu următoarele excepții motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional de la pct 3 lit a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, mentionat la pct 3 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

S-a revenit cu cateva clarificari si asupra restrictiilor privind functionarea teraselor, unde se precizeaza faptul ca ” prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent”.

Se mentin obligatiile privind asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Totodata se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00—21.00. Dupa ora 21.00, operatorii economici isi mai pot desfasura activitatea doar in sistem de livrare la domiciliu (take away), activitate realizata fie direct de catre operator, fie apeland la firme specializate.

Exceptia de la aceasta regula o constituie unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, care își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Poate cea mai discutată măsura care a intrat in vigoare incepând de ieri, este aceea a suspendării activitătii piețelor agroalimentare organizate în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor. Se permite numai activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Altă masură prevazută de HG. 935/2020 este aceea a instituirii obligației organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu prevazuta pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile
publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, care au un număr mai mare de 50 de salariați. In situatia in care acest lucru nu este posibil, operatorii au obligatia sa isi organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Sursa articol: https://stirioficiale.ro/hotarari