Noi facilități de care pot beneficia companiile

Între reacțiile pe care Guvernul României le-a avut pentru diminuarea efectelor determinate de pandemia COVID-19 asupra mediului de afaceri local se numără și OUG 37/2020 care prevede posibilitatea amânării de către instituțiile de credit bancare și nebancare a ratelor și dobânzilor la credite.

Principalii beneficiari ai măsurii publicate în Monitorul Oficial sunt: persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing. Conform specialiștilor CITR și Impetum Group, suspendarea se poate produce pentru o durată de până 9 luni (durată minimă de suspendare 1 lună) pentru rate de capital, dobânzi și comisioane, iar amânarea la plată nu va fi clasificată ca expunere neperformantă.

Procedura de urmat pentru a beneficia de măsură:

– Depunerea la creditor a unei cereri în format letric, prin poșta electronică sau pe cale orală, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat pe website-ul creditorului;

– Depunerea cererii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG37/2020;

– Analizarea și aprobarea cererii de către creditor se face conform normelor de aplicare a OUG 37/2020;

– În cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului.

Beneficiile în cazul aprobării suspendării cu 9 luni a ratelor aferente facilităților de creditare:

– În timpul perioadei de suspendare (maxim 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020) debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în discuție (principal, dobânzi, comisioane);

– Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor;

– Dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice);

– Valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor în sold;

– Debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare, mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Pentru acestea, dobânda aferentă perioadei de suspendare se va eșalona într-o facilitate distinctă cu o maturitate de maxim 5 ani, cu dobândă 0.

– Comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă; Mai multe informatii regasiti aici https://www.juridice.ro/678372/impetum-group-oug-37-2020-publicata-in-monitorul-oficial-amana-plata-ratelor-pentru-debitori-care-sunt-beneficiile-si-cum-pot-aplica-companiile.html

Sursa www.juridice.ro