Datele privind sanatatea-date medicale. Ce sunt si din ce categorie fac parte

Datele privind starea de sanatate fac parte, prin natura lor, din categoria datelor sensibile, fiind acele date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala care dezvaluie informatii despre starea de sanatate.

Caracterul sensibil al acestora fiind dat de impactul asupra vietii private pe care il poate avea prelucrarea lor si de impactul asupra persoanei vizate produs de prelucrarea defectuoasa a acestor date.

Prelucrarea datelor privind sanatatea este interzisa daca aceasta nu se incadreaza in unul din urmatoarele scopuri:

 • persoana vizata si-a dat consimtamantul,
 • prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale,
 • prelucrarea este necesara pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci cand persoana vizata se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-si da consimtamantul,
 • prelucrarea este efectuata in cadrul activitatilor lor legitime si cu garantii adecvate de catre o
  fundatie, o asociatie sau orice alt organism fara scop lucrativ,
 • prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata,
 • prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau ori de cate ori instantele actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare,
 • prelucrarea este necesara din motive de interes public major,
 • prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala,
 • prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice,
 • prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice.

Prelucrarea datelor medicale impune implementarea unor masuri de protectie care sa asigure un nivel foarte ridicat de siguranta. Lipsa unor astfel de masuri creste riscul producerii unor incidente de securitate iar sanctiunile aplicate de autoritatile de supraveghere in astfel de cazuri sunt foarte mari.

Asadar, acestor date trebuie sa le fie acordata importanta cuvenita si sa fie garantat un cadru sigur de prelucrare.

Multumim,

Echipa MyBiz GDPR