Consimtamantul, cum si cand este valabil

Regulamentul GDPR ne transmite ca, printre alte baze legale, prelucrarile de date se pot realiza si in baza consimtamantului. Insa, acesta trebuie sa indeplineasca cateva conditii foarte importante, si anume:

  • Consimtamantul ar trebui acordat printr-o actiune neechivoca care sa constituie o manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie facuta in scris, inclusiv in format electronic, sau verbal.
  • Pentru ca acordarea consimtamantului sa fie in cunostinta de cauza, persoana vizata ar trebui sa fie la curent cel putin cu identitatea operatorului si cu scopurile prelucrarii pentru care sunt destinate datele cu caracter personal. Consimtamantul nu ar trebui considerat ca fiind acordat in mod liber daca persoana vizata nu dispune cu adevarat de libertatea de alegere sau nu este in masura sa refuze sau sa isi retraga consimtamantul fara a fi prejudiciata.
  • Pentru a garanta faptul ca a fost acordat in mod liber, consimtamantul nu ar trebui sa constituie un temei juridic valabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul particular in care exista un dezechilibru evident intre persoana vizata si operator, in special in cazul in care operatorul este o autoritate publica, iar acest lucru face improbabila acordarea consimtamantului in mod liber in toate circumstantele aferente respectivei situatii particulare. Consimtamantul este considerat a nu fi acordat in mod liber in cazul in care aceasta nu permite sa se acorde consimtamantul separat pentru diferitele operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, desi acest lucru este adecvat in cazul particular, sau daca executarea unui contract, inclusiv furnizarea unui serviciu, este conditionata de consimtamant, in ciuda faptului ca consimtamantul in cauza nu este necesar pentru executarea
    contractului.

Un bun exemplu aici este si raportul angajat-angajator, in care consimtamantul isi pierde valabilitatea, in majoritatea cazurilor, din cauza raportului de subordonare dintre angajat si angajator, lucru care face ca angajatul sa fie constrans sa accepte anumite situatii din motive lesne de inteles: teama de repercusiuni, teama de sanctiuni, teama de comportament neloial si de privarea de anumite drepturi si beneficii, etc.

  • Consimtamantul ar trebui să vizeze toate activitatile de prelucrare efectuate in acelasi scop sau in aceleasi scopuri. Daca prelucrarea datelor se face in mai multe scopuri, consimtamantul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrarii. In cazul in care consimtamantul persoanei vizate trebuie acordat in urma unei cereri transmise pe cale electronica, cererea respectiva trebuie sa fie clara si concisa si sa nu perturbe in mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acorda consimtamantul.
  • In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate, operatorul ar trebui sa fie in masura sa demonstreze faptul ca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru operatiunea de prelucrare.
  • Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Inainte de acordarea consimtamantului, persoana vizata este informata cu privire la acest lucru. Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Consimtamantul este modalitatea cea mai flexibila de prelucrare pentru persoana vizata, aceasta are control asupra perioadei in care aceasta prelucrare se poate realiza, decide care este perioada in care doreste sa ii fie prelucrate datele si cand sa puna capat prelucrarii.

Multumim,

Echipa MyBiz GDPR