Camerele montate in scarile de bloc. Tot ce trebuie sa stiti in legatura cu ele

Plangerile privind camerele montate in scarile de bloc sunt tot mai des intalnite, multe dintre ele vin pe adresa noastra de contact, iar persoanele vizate ne cer ajutorul pentru a isi apara dreptul la intimitate si dreptul la viata privata, cunoscand foarte bine faptul ca aceste drepturi le pot fi afectate prin monitorizarea video a spatiilor comune din scarile de bloc.

Sistemele de supraveghere video colecteaza imeginile care constituie date cu caracter personal. Aceste sisteme mai pot colecta si alte detalii care, corelate cu imaginea pot duce la o colectare mult mai complexa, si anume: ora si data imaginilor suprinse, comportamentul persoanelor surprinse, gesturi si miscari, vestimentatia, functie de orientarea camerelor ele pot surprinde numarul apartamentului si imagini din interiorul apartamentului. Totodata, aceste camere surprind si imaginea si comportamentul persoanelor minore, lucru foarte important care poate influenta foarte mult decizia de a monta acest sistem si modul in care acesta poate fi exploatat.

Conform indicatiilor oferite de catre reprezentantii ANSPDCP pe site-ul autoritatii (comunicatul il veti gasi aici), este foarte important ca reprezentantii Asociatiilor de Proprietari sa tina cont de urmatoarele aspecte inainte de a lua decizia instalarii unui sistem de supraveghere video:

 In ceea ce priveste instalarea unui sistem de supraveghere video de catre asociatia de proprietari, intrucat sistemele de televiziune cu circuit inchis au posibilitatea de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, aceasta activitate se supune atat prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cat si ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata si Normelor metodologice de aplicare a acesteia, mai ales raportat la instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video.

Masura instalarii unui sistem de supraveghere video poate fi luata de catre asociatia de proprietari in baza interesului legitim al asociatiei, de ex. pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora, dar si in zona de acces in imobil sau lifturi.

Argumentele privind justificarea interesului legitim trebuie sa se regaseasca intr-o documentatie la nivelul asociatiei de proprietari si, ulterior, hotararea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptata in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari, potrivit legii.

Referitor la obligatia de informare a persoanei vizate, in spatiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, trebuie instalata o pictograma adecvata, care sa contina o imagine reprezentativa, pozitionata la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa poata fi vazuta de orice persoana.

In ceea ce priveste perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate de asociatie ca urmare a instalarii sistemului de supraveghere video, Autoritatea de supraveghere recomanda ca aceasta sa nu depaseasca 30 zile.

Excepție pot face situațiile temeinic justificate în care s-au produs evenimente ce necesită stocarea doar a imaginilor relevante pe o perioadă mai mare de timp necesară îndeplinirii scopurilor respective (de ex. până la soluționarea definitivă a unei cauze penale de către organele judiciare).

Referitor la imaginile captate și înregistrate de camerele video, instalate în zonele stabilite potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu respectarea echilibrului dintre interesul legitim al asociației și drepturile și libertățile persoanelor, în vederea respectării principiului proporționalității, se poate apela la echipamente care din punct de vedere tehnic pot fi orientate astfel încât să focalizeze zonele necesare a fi supravegheate.

În ceea ce privește prelucrarea datelor prin altă persoană (cum ar fi de ex. societatea care instalează sistemul de videosupraveghere și asigură mentenanța acestuia, efectuează și prelucrarea datelor), potrivit art. 4 pct. 8 din RGPD aceasta este „persoana împuternicită de operator” întrucât prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

De asemenea, art. 28 alin. (3) lit. a) si alin. (10) din acelasi regulament stabileste ca prelucrarea de catre o persoana imputernicita de un operator este reglementata printr-un contract, ce trebuie sa contina si instructiuni documentate din partea operatorului pe baza carora imputernicitul va prelucra datele cu caracter personal.

In ceea ce priveste instalarea camerelor video pe fiecare nivel/palier din imobil, apreciem ca pentru prelucrarea imaginilor respective este necesara obtinerea consimtamantului fiecarui locatar de pe nivelul/palierul respectiv.

Pentru informatii suplimentare privind prelucrarea datelor prin intermediul mijloacelor video, se poate consulta Ghidul nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor video”, care poate fi accesat pe adresa https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR, elaborat in vederea aplicarii in mod unitar a prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 in intreaga Uniune Europeana, de catre Comitetul European pentru Protectia Datelor, care reuneste reprezentantii tuturor autoritatilor de supraveghere din statele membre.

Speram ca aceste indicatii sa fie de folos atat reprezentantilor asociatiilor de proprietari cat si persoanelor fizice care doresc sa cunoasca mai multe detalii privind acest tip de prelucrare.

Multumim,

Echipa MyBiz GDPR