Asociație de Proprietari sancționată. GDPR încălcat!

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în urma unor investigații realizate, a descoperit încălcări cu privire la anumite dispoziții regăsite în Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În urma investigațiilor realizate minuțios, asociația de proprietari a fost amendată  în cuantum de 2389,05 lei, echivalentul a 500 euro.

Totodată, aceasta a mai primit și două advertismente:

  • pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. b) din RGPD , pentru  încălcarea drepturile persoanelor vizate
  • pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (4) lit. a) , pentru nerespectarea obligațiilor operatorului privind securitatea datelor cu caracter personal

 

Investigațiile au fost realizate în urma unei reclamații venite din partea unui locatar al imobilului, care a adus la cunoștința autorităților, accesarea, utilizarea dar și dezvăluirea unor imagini care-l viza, provenite din sistemul de supraveghere video al Asociației de Proprietari, fără ca acest lucru să aibă la bază un fundament legal.

Având în vedere faptul că, asociația nu s-a asigurat, și nu a adoptat măsurile necesare de securitate, tehnice dar și organizatorice  pentru protejarea datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, aceasta a fost imediat sancționată.

Un element primordial, și de care ar trebui să țină cont toate asociațiile de proprietari, este aplicare clară și concisă a măsurilor corective. Pe lângă amenda acordată acestei Asociații, au mai fost vizate alte 7 asociații de proprietari, care au primit în primă fază doar advertisment.

Măsurile corective aplicate au fost următoarele:

Măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, inclusiv sub aspectul integrării principiilor de protecție a datelor (cum ar fi cel al stocării limitate a înregistrărilor), al stabilirii unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației, astfel încât să se evite accesarea, diseminarea sau prelucrarea în alt mod neautorizat a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui sistem, conform art. 25 și art. 32 din RGPD, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD).

 Măsură corectivă  de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video în sensul informării persoanelor vizate conform art. 12 și 13 din RGPD, inclusiv prin postarea unor avertizări și note de informare în apropierea locurilor unde sunt montate camerele video, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD)

Urmăriți și articolul : Consimțământul locatarilor referitor la montarea camerelor de supraveghere în scările de bloc și la căile de acces, pe care il gasiti aici 

Sursa: dataprotection.ro

Sursă imagine: unsplash.com