Procedura formularii plangerilor GDPR

Procedura de formulare a unei plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inca constituie o necunoscuta pentru cetateni. Dovada sta si faptul ca noi, la randul nostru, primim foarte multe solicitari si plangeri pe adresa noastra de contact, aceste persoane nestiind care este site-ul Autoritatii si cum pot sa faca o plangere.

Probabil ca acesta a fost si motivul pentru care Autoritatea a simtit nevoia sa prezinte etapele ce trebuie urmate de o persoana vizata pentru a reclama o incalcare a drepturilor sale, o incalcare a securitati datelor sau o alta ilegalitate legata de prelucrarile datelor cu caracter personal.

Mai jos aveti comunicatul Autoritatii:

” Regulamentul General privind Protectia Datelor (Regulamentul (UE) nr.2016/679) stabileste un set unic de reguli destinate protejarii eficiente a vietii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Regulamentul General privind Protectia Datelor confera persoanelor fizice mai multe drepturi, respectiv:

 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opozitie (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art. 22).

Pentru a-si exercita aceste drepturi persoana fizica urmeaza sa se adreseze cu o cerere operatorului care i-a prelucrat datele cu caracter personal.

Operatorul trebuie sa raspunda persoanei respective in cel mult o luna de la primirea cererii si, in cazul in care nu intentioneaza sa se conformeze respectivei cereri, sa motiveze acest refuz. Aceasta perioada de raspuns poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. In acest caz, operatorul trebuie sa anunte persoana vizata cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii.

In situatia in care persoana vizata:

 • este nemultumita de modul de solutionare a cererii sau
 • nu a primit raspuns din partea operatorului, 

Aceasta are posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere.

Plangerile catre Autoritatea Nationala de Supraveghere pot fi adresate de orice persoana vizata, care considera ca modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale în vigoare, in special in cazul in care resedinta sa obisnuita, locul sau de munca sau presupusa incalcare se afla sau, dupa caz, are loc pe teritoriul Romaniei.

Plangerea se inainteaza personal sau prin reprezentant (cu anexarea imputernicirii emise în conditiile legii de un avocat sau a procurii notariale, dupa caz).

Plangerea poate fi depusa si de catre mandatarul persoanei vizate, ce are calitatea de sot sau ruda pana la gradul al doilea inclusiv, in conditiile art. 3 din din Decizia nr. 133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solusionare a plangerilor.

Plangerile trebuie formulate in scris, in limba romana sau engleza.

Plangerile pot fi depuse la registratura generala de la sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere sau pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronica, ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a autoritatii, la sectiunea Plangeri https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.

Conform Deciziei Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere nr. 133/2018,  la depunerea plangerilor este obligatorie:

 • precizarea detaliata a obiectului acestora,

 • precizarea demersurilor intreprinse de petitionar (persoana vizata) fata de operatorul reclamat sau fata de persoana imputernicita reclamata,

 • precizarea informatiilor disponibile pentru sustinerea afirmatiilor,

 • anexarea de dovezi concludente, in masura in care le detine.

Pentru primirea si inregistrarea valabila a plangerilor este obligatorie:

 • furnizarea urmatoarelor date ale petitionarului: nume, prenume, adresa postala de domiciliu sau de resedinta; in cazul in care plangerea este depusa electronic, furnizarea adresei de posta electronica a petitionarului;

 • furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei imputernicite reclamate, precum nume si prenume/denumire, adresa/sediu, sau cel putin a informatiilor disponibile detinute de petitionar, in vederea identificarii acestuia;

 • in cazul plangerilor transmise prin reprezentant, furnizarea urmatoarelor date ale reprezentantului: nume si prenume/denumire, adresa postala de corespondenta/sediu, adresa de posta electronica, numar de telefon, numar de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor

Plangerile trimise se semneaza olograf sau electronic, iar in cazul petitiilor trimise electronic care nu pot fi semnate, Autoritatea Naționala de Supraveghere poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.

Petitionarii pot solicita pastrarea confidentialitatii anumitor date cu caracter personal, mentionate in mod expres, furnizate prin plangere, cu exceptia situatiilor in care, pentru solutionarea corespunzatoare a obiectului plangerilor depuse, datele de identificare ale petitionarului trebuie sa fie dezvaluite catre entitatea reclamata.

Autoritatea Nationala de Supraveghere informeaza persoana vizata cu privire la admisibilitatea plangerii, in termen de cel mult 45 de zile de la inregistrare, conform dispozitiilor art. 9 din Decizia nr. 133/2018.

In cazul in care se constata ca informatiile din plangere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea Nationala de Supraveghere solicita persoanei vizate sa completeze plangerea pentru a putea fi considerata admisibila in vederea efectuarii unei investigatii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completarii plangerii.

Autoritatea Nationala de Supraveghere informeaza persoana vizata in legatura cu evolutia sau cu rezultatul investigatiei intreprinse in termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia ca plangerea este admisibila.

In situatia in care este necesara efectuarea unei investigatii mai amanuntite sau coordonarea cu alte autoritati de supraveghere, Autoritatea Nationala de Supraveghere informeaza persoana vizata in legatura cu evolutia investigatiei, din 3 in 3 luni, pana la finalizarea acesteia.

Plangerea in care nu se precizeaza datele de identificare ale petitionarului (nume, prenume, adresa postala de domiciliu sau de resedinta ori adresa de posta electronica) este considerata anonima si se claseaza, fara a se formula un raspuns petitionarului, potrivit dispozitiilor art. 10 din Decizia nr. 133/2018.

Procedura de primire si solutionare a plangerilor este reglementata prin Decizia nr. 133/2018 a Presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere, publicata in Monitorul Oficial nr. 600 din 13 iulie 2018, disponibila pe site-ul Autoritatii www.dataprotection.ro, Sectiunea Legislatie/Decizii A.N.S.P.D.C.P., la adresa:

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1517

Formularul de plangere on-line este disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/formulare/formularPlangere.do?action=view_action&newFormular=true ”

 

Nu avem cum sa nu observam cat de bine si in detaliu este redata procedura de formulare a plangerilor in cele prezentate mai sus si nu putem decat sa fim recunoscatori pentru deschiderea si implicarea de care dau dovada reprezentantii autoritatii. Acestia publica foarte des informari prin care aduc la cunostinta cetatenilor atat sanctiunile aplicate, cat si acte normative, directive, indrumari si multe altele. Va recomandam sa urmariti pe site-ul acestora rubrica Stiri, unde veti avea acces la toate aceste comunicate publicate frecvent de specialistii lor.

Sursa articol https://www.dataprotection.ro/

Multumim,

Echipa MyBiz GDPR