Decizie referitoare la aprobarea procedurii de efectuare a investigatiilor realizate de ANSPDCP

Luni, 2 iulie 2018, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a lansat in consultare publica proiectul unei noi DECIZII privind aprobarea procedurii de efectuare a investigatiilor.
Fata de textul proiectului acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii in termen de 10 zile de la afisarea prezentului anunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
Din procedura amintim ca ANSPDCP poate efectua investigatii din oficiu sau la plangere, si ca potrivit articolului 18 investigatiile pe teren constau in verificari efectuate la sediul / domiciliul / punctul de lucru sau alte locatii unde isi desfasoara activitatea entitatea controlata sau locatii care au legatura cu prelucrarea in cauza, dupa caz.
In cadrul investigatiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP desfasoara urmatoarele activitati:
  • verificarea oricarui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare desfasurarii investigatiei
  • ridicarea documentelor, in copie certificata de catre entitatea controlata, sau a inregistrarilor relevante care au legatura cu obiectul controlului si anexarea acestora la procesul-verbal
  • completarea instiintarii de plata din procesul-verbal de constatare / sanctionare contraventionala, in cazul aplicarii de amenzi atunci cand cuantumul acestora nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro.