Amendă de 2.000 euro aplicată de ANSPDCP unui operator persoană fizică (medic)

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat o amenda în cuantum de 9919,2 lei, echivalentul a 2.000 euro, unui operator, persoană fizică, ca urmare a finalizării unei investigații prin care a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5, art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Investigația a fost efectuată ca urmare a unei plângeri și s-a constatat faptul că operatorul sancționat (medic) a filmat, cu telefonul personal, o pacientă a spitalului în care lucrează, fără consimțământul acesteia și ulterior a postat filmarea pe pagina sa de Facebook. Înregistrarea audio-video a condus la dezvăluirea datelor personale ale pacientei, precum: imagine, voce, nume, prenume și stare de sănătate.

Operatorul a șters în cursul aceleiași zile înregistrarea de pe pagina sa de Facebook, dar nu înainte ca aceasta să fie vizualizată de un număr foarte mare de persoane și să fie preluată și diseminată pe diverse site-uri de internet și canale mass-media. (sursa: DataProtection.ro)

Vă aducem la cunoștință faptul că orice operator economic are obligația de a respecta legislația în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în functie de activitatea desfășurată, aceasta nelimitându-se la Regulamentul (UE) 2016/679.

În România, cunoașterea și respectarea legilor este o obligație a tuturor cetățenilor, iar necunoașterea sau cunoașterea greșită a legislației nu înlătură obligația persoanelor de a se conforma legislației și de a răspunde în fața legii, aplicându-se principiul “NEMO LEGE IGNORARE CENSETUR”, potrivit căruia nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii.

În speța prezentată mai sus, operatorul economic avea calitatea de medic, ceea ce înseamnă că pe lângă Regulamentul (UE)2016/679 și alte prevederi legale, se aplică în mod corespunzător și dispozițiile Legii 46/2003 privind drepturile pacientului.

Articolul 20 din Legea 46/2003 prevede că ”Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.”

Totdată, art. 7 din Norma din 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 prevede următoarele:

” (1) Fotografierea sau filmarea paciențiolor în unități, în cazul în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimțământul acestora.

(2) În toate situațiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unitățile sunt obligate să asigure obținerea consimțământului scris pacientului, prin completarea formularului “Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare”, prevăzut în anexa 1 la norma din 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003”.

Pe lângă amenda aplicată operatorului, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat și o măsură corectivă, dispunând operatorului să asigure conformitatea cu GDPR a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, astfel încât datele personale ale pacienților să fie prelucrate cu stricta respectare a dispozițiilor legale privind prestarea serviciilor medicale și protecția datelor personale, prin evitarea colectării și/sau divulgării ilegale / excesive / neautorizate a datelor personale ale acestora.

 

Vă recomandăm să aveți în vedere toate prevederile legale ce se aplică în cazul activităților pe care le desfășurați și să actualizați în mod periodic documentele/procedurile/informațiile, în conformitate cu legislația în vigoare sau să apelați la specialiști în implementarea și aplicarea protecției datelor cu caracter personal.